Formació escènica: teatre i dansa


Amb les arts escèniques podem fomentar la creativitat, l´expressió, la corporalitat, la comunicació gestual, la imaginació, la bellesa, el respecte, treball col·lectiu, etc... Son un complement educatiu i formatiu que ens aporta un ventall de recursos emocionals i actitudinals. 10 anys al capdavant de la gestió de l´EMAE (Escola Municipal d´Arts Escèniques) de la Pobla de Vallbona i 8 del GTI (Grup Teatre Infantil) de Benaguasil ens mostren com a referent de la formació escènica entre menuts i joves.
Con las artes escénicas podemos fomentar la creatividad, l´expresión, la corporalidad, la comunicación gestual, la imaginación, la belleza, el respeto, trabajo colectivo, etc. Son un complemento educativo y formativo que nos aporta un abanico de recursos emocionales y actitudinales. 10 años al frente de la gestión de l´EMAE (Escuela Municipal d´Artes Escénicas) de la Pobla de Vallbona y 8 del GTI (Grupo Teatro Infantil) de Benaguasil nos muestran como referente de la formación escénica entre pequeños y jóvenes.

Tallers arts pàstiques, activitats per adults i presentacions literàries


El foment de cursos i tallers en diferents àrees artístiques han establit una línea d´innovació i participació activa en les arts plàstiques.Un altra proposta literària es la continua presentació de llibres educatius, pedagògics, teatrals, etc... per part d´Amparo Herrero Polo: "Polet y los sentimientos", "La brujita Amelú", "Sendero al teatro", etc
El fomento de cursos y talleres en diferentes áreas artísticas han establecido una línea de innovación y participación activa en las artes plàstiques.Un otra propuesta literaria se la continúa presentación de libros educativos, pedagógicos, teatrales, etc ... por parte Amparo Herrero Polo: "Polet y los sentimientos", "La brujita Amelú", "Sendero al teatro", etc.